KADRA DYDAKTYCZNA

1.Mgr Judyta StasiakJęzyk polskiUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – magister filologia polskaPrzygotowanie pedagogiczne na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno w zakresie Zarządzania oświatą 2018r, Nr 9386 
2.Dr Irena Gałka
Język angielskiWyższa Szkoła Języków Obcych w Częstochowie – filologia angielska; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku – magister dydaktyka języków obcych;  doktorat Rzeczpospolita Polska Minister Edukacji Narodowej (KTR Nr 001398 z 17 listopada 2004) zaświadczeniePrzygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów
m. in.: kurs: Attracting Students, Assessment, Employability, Career Focused Education and Online Teaching; warsztaty metodyczne ETS Global: TOEiC, TOEiC Bridge, WIDAD, TFI i TOEFL; kurs: Creative Teacher Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi; Program INSETT; kurs metodyczno WSiP-przedmiotowy Programy i pakiety edukacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej; Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Methodology for Business English”                w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego  
3.Mgr Lilla PopłońskaJęzyk niemieckiUniwersytet Łódzki, magister filologii germańskiej 1998r.Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Kwalifikacje pedagogiczne 2018, nr 9389


4.Mgr Musiałowska MałgorzataMuzykaAkademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kierunek- Teoria Muzyki – magister 1994
Kwalifikacje pedagogiczne nr świadectwa 29/1994Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno z zakresu zarządzania i kierowania placówką oświatową, 2002 r Kurs kwalifikacyjny przygotowanie do sprawowania nadzoru pedagogicznego ODN przez Centrum Kształcenia w Kutnie, ZDZ w Warszawie 2006r
5.Dr hab. Zbigniew BiałobłockiHistoriaUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historia, 1972r;  Uniwersytet Warszawski doktor nauk politycznych, 1980r Warneński Wolny Uniwersytet w Bułgarii, doktor habilitowany nauk w zakresie politologii, 2018rPrzygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów
Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, zarządzanie oświatą 2016r. Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Edukacja dla bezpieczeństwa, 2016r; Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o kulturze, 2017r; Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie 2016r


6.Dr hab. Zbigniew BiałobłockiHistoria i teraźniejszośćUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historia, 1972r;  Uniwersytet Warszawski doktor nauk politycznych, 1980r Warneński Wolny Uniwersytet w Bułgarii, doktor habilitowany nauk w zakresie politologii, 2018rPrzygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów

Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, zarządzanie oświatą 2016r. Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Edukacja dla bezpieczeństwa, 2016r; Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o kulturze, 2017r; Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie 2016r
7.Mgr Wojciech SzremskiBiznes i zarządzanie Uniwersytet Łódzki, Wydział zarządzania, Magister w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 1996r.
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, w zakresie kwalifikacji pedagogicznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  2001r, nr 2528/2001 Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego 2007r.
8.Mgr Beata OstrowskaGeografiaUniwersytet Łódzki, Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, magister geografii 1995r.Przygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów 
Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, w zakresie Przyrody dla nauczycieli 2001r.

9.Mgr Nina Ślęzak BiologiaAkademia Rolnicza w Poznaniu magister inżynier ogrodnictwa 1977rStudium Pedagogiczne Warszawa – Rembertów, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Nr 85/79z 17 czerwca 1979rStudia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, w zakresie edukacji biologii i promocji zdrowia 2018, nr 9389 Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej w Płocku – dyplom w zakresie ekologii, 1999 r.

10.Mgr Grażyna KalbarczykChemiaUniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Magister chemii 1980r
Studium pedagogiczne Oddział Doskonalenia Nauczycieli Warszawa Rembertów nr 2080/82 Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki 2018r
11.Dr Zbigniew KobylińskiFizykaDoktor nauk fizycznych (Nr 015470 z 1971) Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki i Fizyki – magister astronomii 1964r, 
Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Kwalifikacje pedagogiczne 2018, nr 9388
Udział w projektach badawczych Instytut Geofizyki PAN, Instytut Badawczy Przestrzeni Kosmicznej Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, Uniwersytet i Tabriz w Iranie; 
12.Mgr Grażyna KalbarczykMatematykaUniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Magister chemii 1980r
Studium pedagogiczne Oddział Doskonalenia Nauczycieli Warszawa Rembertów nr 2080/82Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki 2018r, nr 5612
13.Dr, inż. Tomasz BiałobłockiInformatykaWyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie –  Wydział Nauk Technicznych – inżynier na kierunku informatyka, 2013r; Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – magister europeistyka, 2007r; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Politologii, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 2016r.Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Kwalifikacje pedagogiczne, 2006r., nr 1337/06Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Informatyka, 2007r; nr 2104/07 Studia podyplomowe WSGK CDKiN, Kutno Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 2011r., nr 1408/10/11 Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Wiedza o społeczeństwie, 2005r., nr 1336/05 certyfikat ukończenia szkolenia „Ochrona sieci z wykorzystaniem urządzenia Fortigate”, certyfikat ukończenia szkolenia „Administrator Linuxa”
14.Mgr Agata OstojskaWychowanie fizyczneMagister pedagogiki zakresie pedagogiki rewalidacyjnej – 2005r. 
Przygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów
Studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego ‒ 2006r., nr 12159 Studia podyplomowe w zakresie Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna – 2012, Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą – 2010, Studia podyplomowe w zakresie Żywienia i gospodarstwa domowego – 2007, 2012 – Certyfikowany instruktor samoobrony, 2009 – Certyfikowany instruktor terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej


15.Dr inż. Ryszard Chodynicki Edukacja dla bezpieczeństwa Akademia Obrony Narodowej – doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa 1997r. Akademia Inżynieryjna – magister Budowy dróg i mostów1982r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych we Włocławku – inżynier w specjalności inżynieria wojskowa 1971r

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji pedagogicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku nr WRE.5471.104.2014.EH, 2015rAkademia Obrony Narodowej w Warszawie – Wyższy kurs obronny, 1995r  
16.Ks. Modelewski Jerzy  ReligiaWyższe Seminarium Duchowne w Warszawie 1985r


17.Dr hab. Mirosław Michalski Etyka Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, magister filozofii 1997 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie magister na kierunku teologia 2000r Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.2004  Uniwersytet Preszowski w Presowie, Wydział Filozoficzny, Słowacja, Doktor habilitowany w zakresie historii filozofii 2008
Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu Studium Pedagogiczne – kwalifikacje pedagogiczne 1997 nr 995/97 Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy Studia II stopnia na kierunku pedagogika, magister pedagogiki 2015

18.Mgr Agnieszka Ancerowicz Wychowanie do życia w rodzinie
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, magister europeistyki w zakresie Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2007Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno Kwalifikacje pedagogiczne, 2016 nr3382 Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno Edukacja w zakresie nauczania wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej, 2016r. nr 3377
19.Dr Piotr Dzieduszyński Zajęcia z zakresu pomocy psychologicznejKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii 2010r Uniwersytet Łódzki magister psychologii w zakresie psychologii wychowania, psychologii klinicznej Studia podyplomowe, WSGK CDKiN, Kutno, Kwalifikacje pedagogiczne 2018, nr 9387
 
20Mgr Agnieszka Barylska Zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznejUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu magisterskie; kierunek: pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2012r
Przygotowanie pedagogiczne wynikające z ukończenia kierunku studiów
Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno w zakresie terapia zajęciowa 2013, nr 1017 Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno w zakresie zarządzanie praca socjalną 2013, nr 940 Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno w zakresie Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 2018, nr 5586

21.Mgr Aneta MoszczyńskaZajęcia z zakresu doradztwa zawodowegoUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji – magister administracja 2005Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno Kwalifikacje pedagogiczne, 2007, nr 2096Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi- Doradztwo zawodowe i personalne, 2007; Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno Bezpieczeństwo i higiena pracy, 2009r., nr 355/2009 Studia podyplomowe WSGK CDKiN Kutno Zarządzanie oświatą, 2016r., nr 3588