REKRUTACJA 2023

  1. Pobierz poniższy wniosek,
  2. Wypełnij go, wydrukuj i podpisz,
  3. Dostarcz do punktu rekrutacyjnego.

Punkt rekrutacyjny:

adres: 99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
czynne: wtorek – sobota 08:00 – 15:00
tel: 24 355 83 40
poczta: liceum@ansgk.edu.pl